“Als 80 anys es pot esser jove i als 30 anys vell. Tot depèn de l'estat de la columna vertebral” (JOSEPH PILATES)
El mètode pilates és un sistema d'exercicis que busca millorar l' equilibri entre la ment, el cos, la força i l'elasticitat d'un mateix mitjançant exercicis corporals precisos.